Chính sách bán hàng

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

  Đặt cọc: 500.000.000 VNĐ

  Đợt 1: 50%(giá trị đất) Đã bao gồm tiền cọc.

Ngày đến hạn: Sau 07 ngày kể từ khi đặt cọc khách hàng thanh toán đợt 1 và ký HĐMB.

  Đợt 2: 45% (giá trị đất).

Ngày đến hạn: Sau 07 ngày kể từ khi kí HĐMB hoặc trước ngày 15/05/2020.

  Đợt 3: 100% (tiền xây dựng)

Ngày đến hạn:

Dự kiến quý II/2021

Phí xây dựng căn thường: 6.800.000 VNĐ/m2

Phí xây dựng căn góc: 7.200.000 VNĐ/m2

Phí xây dựng sân trước: 3.600.000 VNĐ/m2

  Đợt 4: 5% (giá trị đất)

Ngày đến hạn: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo về việc Cấp giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.

0989925438