Dự Án Flamingo Cát Bà Beach Resort, Bảng Giá Gốc Chủ Đầu Tư


0989925438