Dự Án Nhà Ở Xã Hội Rice City Thượng Thanh, Bảng Giá Gốc CĐT


0989925438